Suomalaisten kemistien seura (SKS) juhlii satavuotista taivaltaan 2019

Näin juhlavuotena on hienoa muistella menneitä ja osoittaa kunnioitusta seuran mahtavalle historialle. Juhlavuoden suunnittelussa on kuitenkin ollut alusta lähtien selvää, että samalla katse pidetään tiukasti horisontissa ja suuri osa toiminnasta keskittyykin valaisemaan kemian roolin merkitystä tulevaisuudessa. Juhlavuoden ohjelmaa on mietitty yhtä lailla omille jäsenille kuin koko kansallekin. Kohdeyleisöksi on valittu kaikki ikäryhmät vauvasta vaariin.

SKS on strategiansa mukaisesti sitoutumaton tieteellinen seura ja maamme kemistikunnan yhteenliittymä. SKS on yksi suurimmista tieteellisistä seuroista maassamme. Seuran tehtävänä on kemian tukeminen niin tutkimuksen kuin teollisuudenkin puolella. SKS korostaa kemian merkitystä yhteiskunnassa, toimii kemian kansainvälisillä foorumeilla ja edistää tieteen, koulutuksen, teollisuuden sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden verkottumista. Tärkeänä osana seuran toiminnassa on kemian tunnetuksi tekeminen nuorten parissa, ja juuri siksi lapset, nuoret sekä heidän opettajansa ovat tärkeä kohderyhmä seuralle.

Myös suuri osa juhlavuoden toiminnasta on suunnattu suoraan lapsille ja nuorille. Tarkoituksena on toteuttaa heille yhteisöllistä tiedekasvatusta. Selkeänä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostuneisuutta luonnontieteisiin. Seura haluaa korostaa tuleville sukupolville sitä, kuinka kemia on tiede, joka tarjoaa ratkaisuja tulevaisuuden suuriin haasteisiin. Lähes kaikkien puheissa mainitaan suurina uhkakuvina mm. ilmaston lämpeneminen, energiakysymykset, puhtaan veden riittävyys ja pikainen tarve uusiin materiaaleihin. Koska kemialla on tärkeä rooli näiden ongelmien selvittämisessä, on meidän kaikkien etujen mukaista, että yhä suurempi joukko nuoria innostuu luonnontieteistä. Olisi enemmän kuin suotavaa, että sukupolvien parhaat kyvyt olisivat ratkaisemassa edellä mainittuja haasteita. Tulevaisuus onkin maailman parasta aikaa olla kemisti!

Yksi vuoden kohokohdista on ehdottomasti ollut osallistuminen Kevätpörriäisen suunnitteluun. Kevätpörriäinen on Helsingin ala-asteiden oppilaiden tekemä lehti, jota he itse myyvät kaduilla ja ovelta ovelle. Tämän vuoden Kevätpörriäiseen tulee siis kemia-aiheisia juttuja. On jännittävää nähdä mitä kaikkea alakouluikäiset saavatkaan irti kemiasta!

Koko vuosi tapahtumia

SKS pitää huolen siitä, että vuosi 2019 on täynnä toimintaa ja aktiviteetteja. Vuosi lähti käyntiin tieteen päivillä ja tieteiden yöllä jo heti tammikuun alussa. Muuta toimintaa ovat esimerkiksi erilaiset tiedetilaisuudet, joita järjestetään Helsingin yliopiston tiedekulmassa pitkin vuotta. Myös tiedekulman tapahtumista yksi on suunnattu suoraan lapsille ja nuorille. Tämän lisäksi SKS tekee koko vuoden yhteistyötä tiedekeskus Heurekan kanssa. Tähän yhteistyöhön otetaan mukaan myös koululuokkia eri kouluista. Yhteistyö huipentuu marraskuussa pidettävään kemianpäivään Heurekassa. Yhteistyössä toteutetaan erilaisia kemian töitä, joita opettajat voivat käyttää opetuksessaan vapaasti. Kaikki valmistettu opetusmateriaali tulee jokaisen vapaaseen käyttöön.

Kronologisesti seuraavana suurena puristuksena on maaliskuussa pidettävät kemian päivät, jonka ohjelmistossa näkyy myös seuran juhlavuosi; paikalle on kutsuttu kolme kemian nobelistia, jotka kertovat sekä tutkimuksestaan seminaarissa että yleisiä näkemyksiä tieteen tulevaisuudesta paneelikeskustelutilaisuudessa. Juhlavuoden seremoniallisin osuus on varmastikin juhlakokous, joka järjestetään 26. huhtikuuta Helsingin yliopiston juhlasalissa. Juhlassa jaetaan kunnianosoituksia ja osoitetaan suosiota seuran ansiokkaalle historialle.

Juhlavuoden toiminta ei keskity pelkästään pääkaupunkiseudulle, vaan seuralla on yhdeksän paikallisseuraa, jotka järjestävät ohjelmaa ympäri vuoden, ympäri Suomea. On ollut ihailtavaa nähdä, kuinka innoissaan ihmiset ovat lähteneet talkoohengellä järjestämään erilaisia tapahtumia. Tapahtumien kirjo on erittäin laaja ja takaa koko kemian alalle mahtavan näyteikkunan profiilin nostoon. Parhaiten suomalaisten kemistien seuran juhlavuoden toimintaa voi seurata seuran julkaisemalta juhlasivustolta www.kemia100.fi. Sinne on koottuna paljon erilaista kemian alan tietoa sekä juhlavuoden tapahtumakalenteri, joka täydentyy koko ajan uusilla tapahtumilla. Lisäksi suuri osa tapahtumistamme kuvataan ja usein ne suoratoistetaan. Myös tallenteet tilaisuuksista löytyvät juhlasivustolta. Käykää ihmeessä tutustumassa sivuihin. Lähes kaikki tapahtumamme ovat maksuttomia, joten kannattaa tulla rohkeasti mukaan. Kaikki tähän mennessä olleet tapahtumat ovat olleet erittäin onnistuneita ja keränneet kiitosta muiltakin kuin kemisteiltä. Kuten politiikoilla on tapana sanoa: ”Turuilla ja toreilla tavataan!”

Kirjoittaja