”Tätä sinun ei tarvitse tehdä itse” – tule mukaan oppiaineesi pedagogiseen järjestöön

Pedagogiset opettajajärjestöt toimivat jäsentensä ja oman oppiaineensa hyväksi. Tätä työtä tehdään näkyväksi MAOLin ja muiden pedagogisten järjestöjen yhteisessä kampanjassa. Kampanja avataan järjestöjen yhteisellä osastolla Opettajan olohuoneessa Educassa 27.1.2023.

Mukaan kannattaa liittyä juuri nyt

Educa-tapahtumassa pääsee kuulemaan pedagogisten järjestöjen tekemästä työstä ja niihin kuulumisen hyödyistä. Järjestöt ovat läsnä vastaamassa jäsenten ja jäsenyyttä harkitsevien kysymyksiin. Lisäksi Opettajan olohuoneen lavalla on perjantaina 27.1. kaksi paneelikeskustelua (klo 15 ja 17), joiden vetäjänä toimii peruskoulun aineenopettaja Johanna Nygård. Paneelien aiheena on ”Miksi opettajan kannattaa kuulua omaan pedagogiseen ainejärjestöönsä?”. Jos tämä kysymys mietityttää, kannattaa tulla kuulemaan vastauksia!

Pedagogisten järjestöjen yhteinen Kutsu kollega jäseneksi -kampanja on käynnissä 27.1.–31.3. Kampanjaan voi osallistua, vaikka saman aineen kollegaa ei omassa koulussa olisikaan – minkä tahansa kampanjassa mukana olevan aineen opettaja käy yhtä hyvin. Opettaja, joka houkuttelee kollegansa tämän oman liiton jäseneksi, osallistuu kahden hotellilahjakortin arvontaan. Uusi jäsen saa liittymislahjaksi Finnkinon elokuvalipun. Ilmoittautumisen voi hoitaa kampanjasivulla tai järjestöjen omilla liittymislomakkeilla.

Miksi olla jäsen?

”Parasta MAOLin toiminnassa on ollut uusien ihmisten tapaaminen, antoisat keskustelut sekä vaikutusmahdollisuudet.”, kertoo Ella Pirhonen MAOL-Pohjois-Karjalasta. Hän liittyi mukaan jo opiskeluaikanaan, ja kannustaa myös muita opettajaopiskelijoita liittymään pedagogisiin järjestöihin:

”Järjestötoimintaan kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan jo uran alkutaipaleella. Suurin hyöty järjestötoiminnasta opeopiskelijalle tai jo työelämään siirtyneelle nuorelle opettajalle on oman alan kontaktit sekä mahdollisuus vaikuttaa alan asioihin.”

MAOL tarjoaa jäsenilleen koulutusta, materiaalipankin, paikallisesti sekä virkistäytymis- että koulutustapahtumia ja esimerkiksi mahdollisuuden saada mentori tueksi uran alkuvaiheessa tai muutoskohdissa. Viime vuonna avatun mobiilijäsenkortin myötä tulossa on lisää myös henkilökohtaisia etuja, kuten alennuskampanjoita. MAOL on yhtä kuin jäsenensä, ja jäsenmaksut mahdollistavat myös edunvalvonta- ja vaikuttamistyön sekä Dimensio-lehden julkaisemisen.

”Järjestötoiminnassa ei tarvitse välttämättä olla missään suuressa roolissa, vaan toimintaan voi tutustua rauhassa esimerkiksi osallistumalla järjestön järjestämiin tapahtumiin. Näin minäkin olen tehnyt”, kertoo Pirhonen. Mikäli järjestön toiminta vaikuttaa itselle mieluisalta, on aina mahdollisuus ryhtyä järjestöaktiiviksi, eli esimerkiksi hakeutua paikalliskerhon hallitukseen. MAOL on paikalliskerhojen liitto, ja toimisto toimii kaikkien kerhojen apuna, joten kerhoaktiiveillekin on tarjolla paljon tukea. Pirhonen muistuttaa, että ”Järjestötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja siihen käytettävä aika on täysin sinun itsesi päätettävissäsi.”

Lisää MAOLin jäseneduista voit lukea verkkosivuillamme.

Luokkahuoneessa työpaja, etualalla opettajat tutkivat tablettitietokoneella lämpökameraa
MAOLin Koulutuspäivillä 2023 järjestettiin yli 30 luentoa ja työpajaa. Kuva: Iina Ilmola

Yhteistyötä yli ainerajojen

Kampanjan suunnitteluryhmässä on edustus seuraavista liitoista: Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL, Kotitalousopettajien liitto Ktaol, Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ja Äidinkielen opettajain liitto ÄOL. Opettajan olohuoneen järjestöistä mukaan kampanjaan ovat lähteneet myös Suomen erityiskasvatuksen liitto SEL ja Teknisten aineiden opettajat TAO.

Hupeneva jäsenmäärä on pedagogisten opettajajärjestöjen yhteinen huoli. Kampanjan suunnitteluryhmän ensimmäiseen tapaamiseen oli kutsuttu keskustelemaan myös erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:sta, sillä OAJ:n pedagogisessa toimikunnassakin on huomattu, että järjestöjen jäsenmäärä on laskusuunnassa. ”Tätä sinun ei tarvitse tehdä itse” -kampanjan avulla järjestöt haluavat pysäyttää jäsenmäärän laskun ja kääntää kehityksen toiseen suuntaan.

Pedagogiset järjestöt tarjoavat jäsenilleen hyötyä mutta myös huvia – verkostoitumista samanmielisten kanssa. Aktiivijäseniäkin tarvitaan, mutta jo pelkästään jäseneksi liittymällä jokainen opettaja voi edistää yhteisiä päämääriä.

kolme henkilöä yrittää sytyttää takkaan tulta
Liittokokouksen jälkeen maolilaiset ympäri Suomea rentoutuivat saunaillassa, jossa päästiin myös testaamaan, montako fysiikanopettajaa tarvitaan sytyttämään takka. Kuva: MAOL ry.
Liity ja vaikuta! Jäsenyytesi pedagogisessa järjestössä voimistaa oppiaineesi ääntä. ”Pedagogisen järjestön kautta pääsen mukaan toimintaan. Sieltä löytyy sellainen yhteisöllisyys, joka kantaa myös arjessa.” ”Liitto vaikuttaa tehokkaasti oppiaineemme asemaan ja pitää meidän puoliamme.” ”Koulutustilaisuudet ovat olleet minulle tärkeitä, niiden avulla olen pystynyt pitämään mm. tiedolliset ja pedagogiset taidot ajan tasalla.” ”Oman pedagogisen järjestöni materiaalit ja toiminta ovat osaltaan muokanneet minua opettajana, joten lämmin kiitos siitä.”
Sinun ei tarvitse … … huolehtia oppiaineesi edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä. Mitä enemmän jäseniä on, sitä paremmin ääni pääsee kuuluviin! … kehittää ammatillista osaamistasi yksin. Voit osallistua liittosi järjestämään täydennyskoulutukseen. … jäädä yksin, kun kohtaat ongelmia työssäsi. Saat vertaistukea oman oppiaineesi kollegoilta. … etsiä ajankohtaista tietoa omalta alaltasi. Liittosi tarjoaa tiedotusta, julkaisuja ja materiaaleja. … olla koko ajan otsa rypyssä. Pedagogiset järjestöt eivät tarjoa vain hyötyä vaan myös huvia – vapaamuotoista verkostoitumista samanmielisten kanssa.

Jo pelkästään jäseneksi liittymällä edistät yhteisiä päämääriä. Tervetuloa mukaan!

Kampanjasivu: Opejarjestot.fi


Tilaa Dimension uutiskirje – saat sähköpostiisi aina kuunvaihteessa koosteen tuoreimmista artikkeleista

Kirjoittaja