Uudessa DI-koulutuksessa etsitään uudenlaista ajattelua: Huoltoinsinöörille kädet vapaaksi ja säveltäjälle apua koneelta

Jyväskylän yliopistossa alkaa tieto- ja ohjelmistotekniikan diplomi-insinöörikoulutus, josta valmistuvilta on lupa odottaa tietotekniikkaa inhimillistäviä ratkaisuja, ennakoi koulutuksen suunnittelua vetävä varadekaani Lauri Kettunen informaatioteknologian tiedekunnasta.

Uusi koulutus sopii opiskelijoille, jotka pitävät matematiikasta ja ongelmien ratkaisemisesta. Lauri Kettusen mukaan koulutuksessa avautuu uusia mahdollisuuksia opiskelijoille, joita eivät ohjaa rutiininomaiset käsitykset insinöörityöstä tai tietotekniikasta.

”Tekniikka ei ole vain insinöörien irrallinen saareke, vaan se kytkeytyy tiiviisti ihmisten arkeen. Meiltä valmistuvien diplomi-insinöörien osaaminen perustuu tietotekniikan ja ihmistieteiden yhdessä tekemille ratkaisuille ja innovaatioille. Emme kouluta uusia verkkosivujen tekijöitä vaan tekniikan inhimillistäjiä”, sanoo Kettunen.

Hän esittää muutamia esimerkkejä innovaatioista, jotka voisivat olla tulevien asiantuntijoiden ratkaistavissa.

”Ajatellaanpa vaikka huoltoinsinööriä, joka saapuu tekemään huoltotehtävää. Hänen on selattava huoltokirjasta ohjeita samalla, kun korjaa. Voidaanko hyödyntää esimerkiksi viestinnän keinoja ja lisättyä todellisuutta, että huoltomies saa kätensä vapaaksi varsinaista huoltotyötä varten?”

”Musiikin alalla voitaisiin hyötyä koneiden avusta. Miten kone voi auttaa soittamisessa, säveltämisessä tai vaikka tyylilajin löytämisessä? Esimerkiksi musiikin teoriaa voisi opiskella tehokkaammin ja mukavammin kuin nykyisellä tavalla lukemalla”, esittää Lauri Kettunen.

Varadekaani Lauri Kettunen (kuva: Jyväskylän yliopisto)
Tietotekniikassa riittävät lukiolaisen perustaidot

Tulevat insinööriopiskelijat lukevat sekä tieto- ja ohjelmistotekniikkaa että kattavalta tarjottimelta valitsemiaan opintoja. He voivat sisällyttää opintoihinsa kokonaisuuksia esimerkiksi liikunta- ja terveystieteistä, musiikista, taiteista, kulttuurista, psykologiasta, oppimisen teknologiasta ja pedagogiikasta tai kauppatieteistä.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan opintoja voi suunnata monille eri sovellusalueille.

Miten paljon tietotekniikkaa on hakijan osattava jo ennalta?

”Erityistä tietotekniikan osaamista ei tarvitse olla. Oletuksemme on, että hakijoilla on lukiolaisen perustaidot. Me opetamme kaiken tarvittavan, kuten esimerkiksi ohjelmointitaidot, perusteista alkaen. Tärkeintä on innostus, sillä se takaa parhaiten oppimisen”, sanoo Lauri Kettunen.

Kettusen mukaan moni informaatioteknologian tiedekuntaan jo nyt hakevista voisi olla sopiva hakija myös diplomi-insinöörikoulutukseen. DI-koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluvat pitkän matematiikan lukio-opinnot. Pääosa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla, valintakokeissa testataan matematiikan ja fysiikan taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Kettunen arvioi, että uusi koulutus voi innostaa muita diplomi-insinöörikoulutuksia enemmän myös naisia, sillä tekniikan opintoja voi yhdistää etenkin naisia kiinnostaviin kieliopintoihin ja kasvatustieteisiin.

Tietotekniikkaan on lisättävä käyttömukavuutta

Lauri Kettunen työskentelee tietotekniikan professorina sekä IT-tiedekunnan koulutuksesta vastavana varadekaanina Jyväskylän yliopistossa. Hän sanoo, että tietotekniikan ja tekniikan koulutuksen kehittämisen aika on nyt.

”Tietokoneet ovat olleet laajojen joukkojen käytössä vasta 25 vuotta, ja askel tekniikan inhimillistämiseen on vielä ottamatta. Tiedämme, mihin suuntaan yhteiskunta on menossa ja uusi koulutuksemme rakentuu vastaamaan tähän”, Kettunen sanoo.

Tietotekniikan tilannetta hän vertaa autoteollisuuden ja autojen kehittämisen historiaan: ensin riitti, että autolla pääsi liikkumaan, nyt autolla on päästävä matkustamaan sekä mukavasti että turvallisesti.

”Kollega on sanonut, että tällä hetkellä ihmisten kanssa toimimaan koulutetut ihmiset käyttävät enemmän aikaa pärjätäkseen koneiden kanssa ja heitä neuvovat ihmiset, jotka on koulutettu työskentelemään koneiden kanssa”, Kettunen pohtii tilannetta.

Linkki Jyväskylän yliopiston DI-koulutuksen sivuille: https://www.jyu.fi/fi/diplomi-insinoori

Kirjoittaja