Dimension lukuvinkit, tammikuu 2019

Verkossa on paljon hyvää tietoa, jos vain olisi aikaa etsiä. Vilkaise näitä.

Minttu Koiranen: Matikkaviskarit – toiminnallista matematiikkaa 5-vuotiaille.
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2014 osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404285118

Työn käytännöllinen osa koostuu yhdeksästä kunnallisessa päiväkodissa toteutetusta toimintatuokiosta. Opinnäytteen tapaan se on huolella taustoitettu. Luvut Lapsi oppijana ja Toiminnallinen matematiikka perustelevat hyvin, miksi matemaattinen kasvatus on hyvä aloittaa jo pienestä pitäen ja miten se voitaisiin silloin toteuttaa. Lähes kolmikymmensivuinen liite 6 Matikkaleikkejä sisältää käytännön ohjeet 28 toiminnalliseen harjoitukseen.


Katariina Ristilä: Seikkailu pallogeometriaan ja työkaluja GeoGebraan.
Matematiikan pro gradu 2018. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58471

Työssä käsitellään pallon pinnan geometriaa, esitellään pallogeometrian peruskäsitteet ja ominaisuuksia mukaan lukien pallokoordinaatit ja pallotrigonometria sekä karttasovelluksia. Työssä on havainnollistava kuvitus. Sen tekemistä varten on luotu Geogebra-työkaluja, jotka ovat saatavissa osoitteesta https://drive.google.com/drive/folders/1HfgbiDNBxyQFXm8v_dLSyZysMcdfh5Eh.


Piergrossi, J. W. ja Espuny, M. C.: Elements in the spotlight: beryllium.
Science in School. Winter 2018. Issue 45, s. 18–22. https://www.scienceinschool.org/content/issue-45

Beryllium on keveytensä, lujuutensa ja kemiallisen vakautensa ansiosta hyödyllisimpiä alkuaineita. Muista metalleista se poikkeaa siinä, että se päästää röntgensäteilyn lävitseen. Harvinaisuutensa takia beryllium on kallista, joten sitä käytetään vain erityiskohteisiin. Näistä mainitaan monien muiden muassa helikopterien roottorit, magneettiresonassikuvantamislaitteistot, satelliitit ja yliäänilentokoneet. Metallisen berylliumin työstäminen on vaarallista, sillä se on hyvin myrkyllistä.


Kirjoittaja