Kirjallisuutta: Astu matematiikan maailmaan

Samuli Siltanen kuvaa juuri ilmestyneessä kirjassaan Astu matematiikan maailmaan haluavansa vastata kysymykseen ”Mihin minä ikinä tätä tarvitsen?”. Hän todella vastaa päivittämällä tietojamme matematiikan mahdollisuuksista nykypäivän tietoteknisessä maailmassa. Siltasen oma tausta on tekniikan puolella alunperin Teknillisessä korkeakoulussa ja tekniikan osaajana hän pystyy kuvailemaan kiehtovalla tavalla matematiikan soveltamista eri aloilla.

Matematiikkaa hän kuvaa mielen kuntosaliksi, jonka jokainen kuntosalin käyttäjä voi kokea hyödylliseksi erilaisissa elämänvaiheissa. Jokaisella tulisi oikeus saada ainaiskortti tällaiselle kuntosalille. Kirja on innostava, sen myötä pääsee tutustumaan matematiikkaan 2000-luvun tapaan.

Voiko matematiikka todella auttaa lääkäriä, hammaslääkäriä, taiteilijaa tai olla apuna ilmastonmuutoksen torjunnassa. Teksti singahtelee aihepiiristä toiseen niin, ettei varmasti kukaan ehdi pitkästymään.

Matematiikkaa opiskelleet ymmärtävät, että matemaattinen mallinnus on taustalla lähes kaikessa puhuimmepa kielenkääntämisestä, nettikaupan hinnoittelusta tai lääketieteen sovelluksista. Läheskään kaikki muut eivät tiedosta, kuinka suuri merkitys matematiikalla on jokapäiväisen elämämme taustalla. Siltanen avaa kiehtovalla tavalla sen, miten matematiikka vaikuttaa elämäämme ja miten matematiikan ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään maailmaa laajemmin ja syvemmältä.

Kirja on kirjoitettu ajatuksella, että jo yläasteella opiskeleva pääsee kiinni useimpiin ideoihin, vaikka ei ihan kaikkea vielä ymmärtäisikään. Tärkeintä onkin, että kirja innostaa ja avaa matematiikan soveltamista uudella tavalla.

Itse jäin toivomaan kirjaan enemmän visualisointeja, mutta jos lukee kirjaa ja samalla katsoo YouTubesta Samun Tiedekanavaa vähenee tämäkin tarve.

Kirjan merkittävin viestin on: Matematiikka kuuluu kaikille ja jokainen meistä voi ja pitääkin tehdä osansa innostaakseen muitakin tutustumaan matematiikan jännittävään maailmaan.

Tämän kirjan ja toivon mukaan Siltasen seuraavienkin matematiikkaa käsittelevien kirjojen soisi kuluvan ainakin opettajien, opettajaksi opiskelevien sekä heidän opiskelijoidensa käsissä. Innostus tarttuu.

Kirjoittaja