Lukuvinkki: Tutkijalta-artikkelit

Tekniikan Maailman verkkosivulla on toukokuusta 2019 alkaen ilmestynyt kaikkien luettavissa olevia Tutkijalta-artikkeleita. Suurin osa artikkeleista on käännetty The Conversation -palvelussa ilmestyneistä englanninkielisistä artikkeleista. Julkaisuissa on kuitenkin ilahduttavan paljon myös suomalaisten tutkijoiden kirjoittamia mielenkiintoisia artikkeleita ajankohtaisista asioista.

Opetuksessa artikkeleita voi käyttää vaikkapa käsiteltäessä tieteen keinoja ratkaista ongelmia. Luonnontieteiden merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa osoittavat esimerkiksi Annukka Santasalo-Aarnion artikkeli ”Ei hiili sinänsä ole ilmastopahis – Jalostamalla hiilidioksidia voisimme tehdä ongelmasta osan ratkaisua” [1] ja Mirja Illikaisen artikkeli ”Sementin valmistus on suurin ihmisen aiheuttamien CO2-päästöjen lähde – Teollisuuden jätteistä voidaan valmistaa betonia, joka ei sisällä ollenkaan sementtiä” [2].

Hyvä tiedeartikkeli herättää kiinnostuksen aiheeseen ja halun tietää lisää. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijani innostuivat Mikko Möttösen artikkelista ”Tiedätkö, miten kvanttitietokone toimii? – Lukemalla tämän saat selville, miksi kubitti voi olla nolla ja ykkönen yhtä aikaa” [3]. Artikkelit toimivat myös opiskelijoiden jatko-opintopohdintojen ja urasuunnitelmien tukena. Suomessa on tasokkaita korkeakouluja ja maailma on täynnä mielenkiintoisia tutkimusprojekteja.

Tekniikan Maailman Tutkijalta-osio https://tekniikanmaailma.fi/kategoria/tiede/tutkijalta/

[1] https://tekniikanmaailma.fi/ei-hiili-sinansa-ole-ilmastopahis-jalostamalla-hiilidioksidia-voisimme-tehda-ongelmasta-osan-ratkaisua/

[2] https://tekniikanmaailma.fi/sementin-valmistus-on-suurin-ihmisen-aiheuttamien-co2-paastojen-lahde-teollisuuden-jatteista-voidaan-valmistaa-betonia-joka-ei-sisalla-ollenkaan-sementtia/

[3] https://tekniikanmaailma.fi/tiedatko-miten-kvanttitietokone-toimii-lukemalla-taman-saat-selville-miksi-kubitti-voi-olla-nolla-ja-ykkonen-yhta-aikaa/

Kirjoittaja