Opettajan oma innostus tarttuu nuoriinkin

Suositun Matemaattisten aineiden kouluopetuksen seminaarisarjan toinen osa järjestetään Tampereella Nokia Arenan Paidia-salissa 29.3.2023. Seminaarin teemoina ovat yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettaminen sekä teknologia ja yritysyhteistyö. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua eri toimijoiden tarjoamiin erilaisiin opetusmenetelmiin, huippuasiantuntijoihin sekä verkostoitua oman alan kollegoiden kanssa.

Visan matikkavinkit

Seminaarin aluksi aamupäivällä Suomen suosituin tiktokkaava matikanope Visa Saarinen haastaa Ylöjärven Yhtenäiskoulun oppilaita päässälaskussa. Visa on ainutlaatuinen esikuva siitä, miten pitkäjänteisellä strategisella talkootyöllä voi saada 97 000 nuorta seuraamaan matikka-aiheisia videoita TikTokissa.

TikTok-videoillaan Saarinen antaa esimerkiksi matikkavinkkejä, ratkaisee seuraajien lähettämiä tehtäviä ja matikkaongelmia. Hän valitsee trendikkäitä ja ajankohtaisia aiheita. Saarinen käyttää paljon aikaa videoiden visuaalisen toteutukseen, jotta niitä olisi mukava seurata.

Saarisen mielestä nuoria voi saada kiinnostumaan matematiikasta ainakin kahdella tavalla. Itse matikkaongelma on mielenkiintoinen silloin, kun se herättää paljon eriäviä mielipiteitä. Esimerkiksi Saarisen todistusvideo väitteelle 0,999…=1 sai satoja tuhansia näyttökertoja, koska tulos ei käy maalaisjärkeen. Matematiikan voi Saarisen mukaan myös piilottaa osaksi mielenkiintoista kokonaisuutta. Viime vuonna hän teki ulkomailla reissatessaan videosarjan, jossa aina kun hän kertoi videolla jonkun matikkavinkin, hän ”teleporttasi” itsensä uuteen hienoon matkakohteeseen. Tämä idea jatkui koko hänen reissun ajan. Samalla hän ikään kuin huijasi nuoria kiinnostumaan matematiikasta.

Kuva1. Visa Saarinen on saavuttanut suuren nuorten suosion matikka-aiheisilla TikTok-videoilla, joissa hän innostaa yläkouluikäisiä matikkahaasteiden äärelle.

Iltapäivällä 29.3. ovet ovat avoinna matemaattisten aineiden opettajille ja muille kiinnostuneille. Ohjelmassa on eri toimijoiden ständejä ja eri tahojen lyhyitä asiantuntijapuheenvuoroja. Voit tutustua Luma-keskus Juniversityn välinelainaamoideaan, perehtyä ChatGPT:n käyttöön, MAOLilta valmistuvaan tukiopetusmateriaalin, osallistua maksuttomiin arvontoihin ja verkostoitua kahvikupposen äärellä.

Monipuoliset opetusmenetelmät ja flippaus

Yläkoulun opettaja ja Tampereen yliopiston tutkija Elina Virolla on kattava kokemus matemaattisten aineiden opetus- ja tutkimustyöstä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja matemaattisten aineiden opettaja. Tällä hetkellä hän opettaa matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä robotiikkavalinnaista Pikkolan yläkoulussa ja tekee väitöskirjaa projektioppimisesta yläkoulun matematiikassa. Aiemmin Viro on työskennellyt yliopisto-opettajana matematiikan erityiskursseilla sekä tekniikan alan matematiikan peruskursseilla. Hän on aktiivisesti mukana LUMA-keskuksen toiminnassa.

Elina Viro on tehnyt tutkimusta myös yliopistomatematiikan flippaamisesta. Hänelle flippaus on opetusfilosofia, jossa oppijaa tuetaan siinä kohtaa, kun hän tarvitsee tukea. Oppija keskittyy niihin asioihin, joita hän ei vielä osaa, mutta joita hänen on mahdollista sillä hetkellä oppia. Viro aloitti flippaamisen työskennellessä yliopisto-opettajana. Yläkoulutyössä hän on flipannut pienimuotoisemmin. Hän on rakentanut kollegansa kanssa tiettyyn aihepiiriin liittyvän tehtäväpaketin sekä paperi- että GeoGebra-tehtäviä, joita oppilaat tekevät pääosin oppitunneilla. Työskentelyn tukena oppilaalla on opettaja, oppikirja ja opetusvideot. Arvosana pohjautuu tehtyjen tehtävien lukumäärään ja vaikeustasoon sekä vihkomerkintöjen oikeellisuuteen. Oppilas on saanut itse opettajan tukemana valita vaikeustasoltaan sopivia tehtäviä sekä edetä hänelle sopivaa vauhtia.

Julkisuudessa keskustellaan toisinaan siitä, opetetaanko Suomessa matematiikkaa liiaksi keskitason oppilaiden tason mukaan. Elina Viro on kokenut perinteisemmän opetuksen haasteeksi juuri sen, että opetus suunnataan keskiverto-oppilaalle. Hänen mukaansa silloin osa oppilaista turhautuu liian helppoihin tehtäviin, ja osa on pudonnut kärryiltä. Viro toteaakin, että flippauksessa eritasoiset oppilaat on helpompi huomioida, ja opettajalle jää enemmän aikaa kohdata oppilaat sekä jutella heidän kanssaan.

Viron mielestä yläkoululaisen innostamiseen matematiikan pariin vaikuttavat opettajan oma innostuneisuus ja opetuksen monipuolisuus. Hänen mielestään vaihtelevat opetusmenetelmät, toiminnallisuus, monialaiset projektit, keskustelutehtävät, tutkimustehtävät, mielekäs teknologian käyttö ja oppilaiden toiveiden kuuntelu ovat opetuksensa kulmakiviä.

Lue lisää asiasta yläkoulun matematiikan opetusta käsittelevästä blogista: parimuuttujaa.org.

Seminaari-tilaisuus huipentuu paneelikeskusteluun, jossa voit kuulla lisää Elina Viron ja muiden huippuasiantuntijoiden ajatuksia matematiikan opetuksen tulevaisuuden tavoitteista. 

Tietoa paneelikeskustelusta ja puhujien Elina Viron, Lilli Puntin, Touko Apajalahden ja Dimitri Tuomelan kasvokuvat

Tilaisuus striimataan ja tallennetaan mal-liitto.fi-sivustolle.

Livetilaisuuteen pääsee mukaan 100 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittaudu nyt: https://www.lyyti.in/tampere2903

Dimensio-lehden artikkeli 5.10.2022 seminaarisarjan ensimmäisestä osasta: Uusi matemaattisten aineiden seminaarisarja alkaa


Tilaa Dimension uutiskirje – saat sähköpostiisi aina kuunvaihteessa koosteen tuoreimmista artikkeleista

Kirjoittajat