Opiskelijana pitkän matematiikan perusteet etäkurssilla

Osallistuin Kesälukioseura ry:n järjestämälle pitkän matematiikan etäkurssille heinäkuun lopussa. Kurssin tarkoituksena oli paikata koronakevään myötä tulleita mahdollisia aukkoja matematiikassa. Itsellä etäopiskelujen jälkeen tuntui, että lisäharjoittelu olisi paikallaan. Ystäväni muistutti minua opinto-ohjaajan lähettämästä viestistä, jossa kerrottiin matematiikan tukikursseista, jonka kautta lopulta ilmoittauduin kurssille.

Ensimmäisellä viikolla käytiin perusteita ensimmäisen vuoden asioista, MAA 1-4 kursseista. Lisäksi oli mahdollista jäädä myös toiselle viikolle, vaikka olikin vasta opiskellut yhden vuoden pitkää matematiikkaa. Toisella viikolla käytiin MAA 5-8 kurssien perusasioita. Vaikka toisen vuoden asioista en ollut vielä opiskellut mitään, jäi perusasioista kuitenkin jonkinlainen käsitys, minkä uskon helpottavan tätä lukuvuotta matematiikan suhteen. Kurssilta sai tukea vanhoihin asioihin ja oppi myös paljon uutta.

Kurssin etäyhteydet toimivat hyvin.

Päivä koostui oppitunneista opettajan johdolla ja laskupajasta tuutorien kanssa zoom-etäkokouspalvelun kautta. Etäyhteydet toimivat hyvin ja koronan takia tällainen etätyöskentely olikin paikallaan. Kurssin opettaja Piia Haapsaari oli tehnyt kattavat kurssimateriaalit oppimisen tueksi, missä oli kolmen eri tason tehtäviä sekä esimerkkejä. Lisäksi mukana oli myös vanhoja yo-tehtäviä ja erityistehtäviä, joissa oli mahdollista harjoitella mm. puhematikkaa ja todistamista. Jokaisen päivän oppituntitallenteen pystyi katsomaan myöhemmin uudestaan. Lisäksi kurssimateriaalit pystyi tulostamaan itselle talteen, joten niitä pystyy hyödyntämään jatkossakin. Kurssilta jäi erityisesti mieleen pienryhmien leikkimielinen laskemiskilpailu. Molemmilla viikoilla eniten pisteitä saanut pienryhmä palkittiin.

Materiaalit tehtävineen ja ratkaisuineen olivat todella kattavat.

Kurssi vastasi odotuksia ja itselle siitä ainakin oli paljon hyötyä. Kurssi oli kaikin puolin toimiva ja mielestäni tällaisia kursseja tarvittaisiin lisää. Erityisen hyödyllinen tämä oli varmasti heille, jotka kirjoittavat pian pitkän matematiikan. Olisin innokas osallistumaan vastaavanlaiselle kurssille uudestaan, mikäli sellainen järjestettäisiin. Lisäksi tällaista etäkurssia voisi pitää myös koeviikolla ennen matematiikan kurssin koetta loppukertauksena.

Lue myös tutorina olleen Janne Moilasen sekä apuopettajana olleen Tarja Ylivuoren jutut
Pitkän matematiikan perusteet etänä -kurssi tutorin silmin https://www.dimensiolehti.fi/pitkan-matematiikan-perusteet-etana-kurssi-tutorin-silmin/ (julkaistu 3.9.2020)
Pitkän matematiikan perusteet etänä https://www.dimensiolehti.fi/pitkan-matematiikan-perusteet-etana/ (julkaistu 17.8.2020)

Kirjoittaja