IT-alalla on yhä edelleen pulaa osaajista

Cvapp analysoi yli 39 000 työpaikkailmoitusta helmikuussa 2022 ja selvitti, mitkä ammatit ovat tämän hetken kysytyimpiä. Selvitimme myös, millä aloilla on tällä hetkellä eniten tarvetta työntekijöille niin Suomessa, Norjassa, kuin Tanskassa, sekä missä Suomen kaupungeissa on eniten avoimia työpaikkoja tarjolla. Tutkimustulokset perustuvat LinkedIn:in työpaikkailmoituksiin, jotka olivat aktiivisia 13. helmikuuta 2022. 

Tilanne työmarkkinoilla

Tilastokeskuksen mukaan työllistettyjen määrä nousi ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 3,4 % verrattuna vuotta aiemmin julkaistuihin lukuihin, mutta tietotekniikan aloilla on edelleen pulaa osaavista työntekijöistä. Cvapp selvitti, mihin tietotekniikan alan ammatteihin etsitään nyt eniten työntekijöitä, sekä missä kaupungeissa on tällä hetkellä eniten työmahdollisuuksia tarjolla. 

Cvapp:in tekemän tutkimuksen mukaan tällä hetkellä työmarkkinoilla on eniten kysyntää IT-alan ammattilaisille. Alkuvuodesta 2022 IT-alan ammattilaisille oli tutkimushetkellä 4500 avointa työpaikkaa – alalla on edelleen pulaa osaavista työntekijöistä siitä huolimatta, että työttöminä oli edelleen 194 000 henkilöä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yksi syy tähän on se, että alan koulutus ei vastaa kysyntää eli koulutusmäärät ovat liian pieniä. Lisäksi monet IT-yritykset haluavat kokeneita työntekijöitä ja menee aikansa, ennen kuin vastavalmistuneet saavat tarpeeksi kokemusta IT-alan työstä. Lisäksi myös ohjelmistokehittäjille ja ohjelmoijille löytyy edelleen tarvetta. Ohjelmistokehittäjille löytyi yli 600 avointa työpaikkaa, kun taas ohjelmoijille löytyi 180 työpaikkailmoitusta alkuvuodesta 2022. 

IT-osaajille on edelleen eniten kysyntää työmarkkinoilla

Suomessa jokaisesta tuhannesta työpaikkailmoituksesta noin 360 etsi IT-alan ammattilaista. Vastaavia lukuja nähtiin myös muissa Pohjoismaissa, kuten Norjassa ja Tanskassa. Pohjoisessa naapurimaassa Norjassa luku oli lähes kaksinkertainen – noin 630 työpaikkailmoitusta tuhannesta etsi IT-osaajaa. Tanskassa luku oli hieman alhaisempi kuin Suomessa – noin 310 työpaikkailmoitusta tuhannesta ilmoituksesta haki IT-alan ammattilaista.  

IT-alan lisäksi rekrytointi, rahoituspalvelut ja teollisuustuotanto olivat aloja, jotka sijoittuvat Suomessa listan kärkipäähän. Yllättäen vähiten työpaikkoja oli tarjolla maatalous- ja kuljetusalan ammattilaisille. Myös terveydenhuoltoalan työntekijöille, kuten sairaanhoitajille, oli oletettua vähemmän kysyntää – vain 202 työpaikkailmoitusta. 

Nämä alat kaipaavat eniten työvoimaa Suomessa

  1. IT-palvelut ja konsultointi 
  2. Rekrytointi
  3. Rahoituspalvelut
  4. Teollisuustuotanto
  5. Opetus- ja kasvatusala
  6. Kaupanala
  7. Markkinointi ja Viestintä
  8. Rakennusala
  9. Henkilöstöhallinto
  10. Yrityspalvelut ja konsultointi


Työn perässä kannattaa muuttaa Ouluun, Tampereelle tai pääkaupunkiseudulle

Suurin osa avoimista työpaikoista keskittyy pääkaupunkiseudulle, sekä Tampereelle ja Ouluun. Kaikista avoimista työpaikoista yli puolet (55 %) sijaitsee Helsingissä, 15 % Espoossa ja 12 % Tampereella. Yllättäen Oulussa oli aavistuksen enemmän avoimia työpaikkoja (8 %) kuin suuremmissa kaupungeissa, kuten Vantaalla (7 %) ja Turussa (7 %). Luvut perustuvat avoimien työpaikkojen lukumäärään jokaista tuhatta avointa työpaikkaa kohden. Tämä myös kertoo sen, että IT-alan yritykset sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Sama ongelma vaivaa myös muita Pohjoismaita.  Myös Norjassa ja Tanskassa oli yhtäläinen pula IT-osaajista kuin Suomessakin, joten rekrytointi pitää kohdistaa kauas, jos työvoimaa halutaan ulkomailta. Ongelmaan on syytä reagoida nopeasti, koska työvoiman saatavuus voi olla yrityksen kasvun este. 

Diagrammi työpaikkojen alueellisesta jakautumisesta, Helsinki selkeästi suurin pylväs
Kuva 1: Avoimien työpaikkojen jakautuminen kaupungeittain

Kirjoittaja