Pitkän matematiikan perusteet etänä

Kesälukioseura ja MAOL järjestivät heinäkuun lopussa kahden viikon kesäkurssin lukiolaisille. Kurssin suoritti 84 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Kurssi toteutettiin etänä ja sen aikana kerrattiin pitkän matematiikan pakollisten kurssien asioita.

Idean kurssin järjestämisestä sai vuoden 2020 matemaattisten aineiden opettaja Piia Haapsaari. Alkuperäisajatuksena oli tarjota lukiolaisille mahdollisuus kerrata pitkän matematiikan perusasioita ja näin vahvistaa pohjaa tulevan vuoden opintoja varten. Osoittautuikin, että koronakevään jäljiltä tarvetta tällaiselle kurssille oli: kiinnostusta kurssiin oli enemmän kuin kurssipaikkoja oli tarjolla.

Kurssipäivät olivat tiiviitä. Aamupäivän oppitunneilla käsiteltiin Piia-open johdolla kurssien keskeisten sisältöjen teoriaa ja tehtiin yhdessä esimerkkitehtäviä. Oma roolini kurssilla oli apuopettajan: välitin Piialle opiskelijoiden kommentteja ja kysymyksiä, joita he esittivät chatissa, whatssappissa ja tekstiviestein.  Iltapäivällä opiskelijat kokoontuivat tekemään harjoitustehtäviä tutorien pitämiin laskupajoihin. Tutoreina kurssilla toimi kuusi Oulun yliopiston opiskelijaa, joille tutor-toiminta oli osa opetusharjoittelua.

Kurssipalautteen perusteella kurssi onnistui erinomaisesti. Opiskelijat kehuivat niin opetusta, järjestelyjä kuin kurssimateriaaliakin. Ahaa-elämyksiä, uusia näkökulmia ja itsevarmuutta oli saatu. Erityismaininnan useissa palautteissa sai oppitunnilla yllätysvierailulla ollut Samuli Siltanen, jonka innostava puheenvuoro avasi kurssilaisille aivan uusia näkymiä matematiikan maailmaan. Nuoret kyselivät Samulilta paitsi henkilökohtaisia asioita, kuten hänen lempikaavaansa, myös vinkkejä opiskelurutiineihin ja syytä siihen, miksi matematiikka on toisille helppoa ja toisille ei.

Kokemukset tästä pilottikokeiluna toteutetusta kurssista olivat niin hyvät, että MAOL mielellään jatkossakin on mukana vastaavien kurssien järjestelyissä. Tarvetta kurssivalikoiman laajentamiselle on: pitkän matematiikan perusteiden rinnalle kyseltiin myös syvemmälle meneviä erikoiskursseja sekä lyhyen matematiikan perusteita. Hienoa olisi tarjota opiskelijoille kesäkursseja myös kemian ja fysiikan kertauksen tueksi. Nälkä todellakin kasvaa syödessä!

Iso kiitos tämän kesän kurssista kuuluu Piia Haapsaarelle, joka ennakkoluulottomasti antoi aikaansa ja ennen kaikkea persoonansa kurssilaisten käyttöön. Kiitoksen ansaitsee ehdottomasti myös huikea tutorjoukkomme. Näistä nuorista työnantajat tulevat vielä kilpailemaan! Lisäksi MAOL:n puolesta haluan kiittää Kesälukioseuraa ja Juuli Jalavalaa hyvästä yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa.

Kirjoittaja